Category Archives: Peru

Machu Picchu, Peru

Machu Picchu, Peru

Advertisements

Chivay markets, Colca Canyon, Peru

Chivay markets, Colca Canyon, Peru


Street musician, Cusco, Peru

Street musician, Cusco, Peru


Inka Trail, Peru

Inka Trail, Peru


Street parade in a village, Colca Canyon, Peru

Street Parade in a village, Colca Canyon, Peru


Uros Floating Islands, Lake Titicaca, Peru

Uros Floating Islands, Lake Titicaca, Peru


Basilica Cathedral, Arequipa

Basilica Cathedral, Arequipa


Arequipa Suburbs, Peru

Arequipa Suburbs, Peru


Moray Terraces, The Sacred Valley, Peru

Moray Terraces, The Sacred Valley, Peru


San Blas, Cusco, Peru

San Blas, Cusco, Peru